Klubová testace

Postup pro přihlášení se ke klubové testaci je následující:
  • vlastník historického vozidla po dohodě s klubovou testační komisí přihlásí vozidlo v čistém stavu v dohodnutém termínu na určené místo k provedení testace
  • vlastník historického vozidla předloží při testaci vyplněnou žádost(formulář ke stáhnutí č.2), doklady k vozidlu, případně další historickou dokumentaci k vozidlu
  • vlastník historického vozidla zajistí ke zhotovení 4 kusy fotografií 6x9cm předobok a 4 kusy fotografií 6x9cm zadobok
  • testované vozidlo musí být vyrobeno do roku 1989 včetně

Klubová testace se provádí u vozidel, která mají platný technický průkaz!