Krajská testace

Postup pro přihlášení se ke krajské testaci je následující:
  • musí být provedena klubová testace, která nesmí být starší než 30 kalendářních dnů
  • vlastník historického vozidla předloží při testaci vyplněné formuláře č.1 (nesmí být starší než 1 měsíc)  č.2 a č.3, Doklady k vozidlu (smlouva o koupi vozidla, zahraniční technický průkaz apod.)
  • vlastník historického vozidla zajistí ke zhotovení 6 kusů fotografií 6x9cm předobok a 6 kusů fotografií 6x9 zadobok 
  • testované vozidlo musí být vyrobeno do roku 1989 včetně
  • po zaregistrování vozidla na dopravním úřadě je bezpodmínečně nutné nahlásit číslo průkazu historického vozidla a registrační značku a to na tel. čísle 602 524 451, nebo na emailu jolana.[email protected]