Retestace - prodloužení průkazu

Jedná se o prodloužení klubové či krajské testace a musí být prováděna vždy k 31.5. následujícího roku po předchozí testaci, či retestaci.

Podmínky ke klubové retestaci(bílé registrační značky):
  • protokol o klubové testaci (dvojlist s fotografiemi)
  • technický průkaz s platnou STK
Podmínky ke krajské retestaci(veteránské registrační značky):
  • protokol o krajské testaci (dvojlist s fotografiemi)
  • průkaz historického vozidla
  • vyplněný formulář č.1 a č.3 (nesmějí být starší než 1 měsíc)