DALŠÍ INFORMACE O NOVINKÁCH V TESTOVÁNÍ          HISTORICKÝCH VOZIDEL

Vážení veteránisté,

od 1. září 2023 vešla v platnost novela zákona č. 56/2001 Sb,o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Došlo tedy i ke změnám v testování a registraci historických vozidel.

Pověřené kluby historických vozidel budou i nadále od 1. září 2023 testovat historická vozidla na historickou původnost a kontrolovat jejich originalitu. Kontrolu technického stavu vozidla  budou nově provádět pouze STK. Při testování vozidel tak odpadá nutnost dokládat protokol z odborné dílny, jako tomu bylo doposud.

Pro testování na klubové úrovni se téměř nic nemění. Po zpracování Žádosti o testování odešle klubová komise tento dokument ke kontrole tzv. Pověřenému komisaři, který Žádost zkontroluje a pokud Žádost má všechny náležitosti vloží ji do státního systému IS TP (informační systém technických prohlídek). Žádost uložená v ISTP pak bude sloužit jako podklad pro techniky STK v případě, že majitel bude žádat o provedení technické prohlídky historického vozidla.

Při prodlužování platnosti testování bude proces stejný s tím rozdílem, že Pověřený komisař opatří razítkem i Průkaz historického vozidla a vyznačí zde datum platnosti. Druhé razítko potom přidá STK. Platnost testování bude nově na 5 let s tím, že platnost se počítá ode dne provedení testování (tedy, pokud majitel navštíví STK o měsíc později než bylo provedeno testování, bude platnost STK o tuto dobu zkrácena).

Žádost o testování bude pro techniky na STK sloužit jako jakýsi návod, tedy budou podle ní postupovat například když budou hledat umístění výrobního čísla.

Prohlídky na STK budou probíhat dle vyhlášky 211/2018Sb. přílohy č. 23 (viz ZDE). Ve všech případech platí, že vozidlo bude posuzováno tak, aby bylo ověřeno zda vozidlo splňuje technické podmínky v době uvedení do provozu (v roce, kdy bylo vyrobeno).

Ceny za testování byly upraveny tak, že poplatek směrem k FKHV se bude hradit na začátku testování na číslo účtu 115-1664490297/0100. Další poplatky již budou žadatelé hradit přímo klubu, který Žádost zpracoval. Poplatky na STK si nastavuje každá stanice. Nejsou nijak centrálně řízeny.

Od 1. září lze také historické vozidlo registrovat na kterémkoliv registru historických vozidel v republice. Nebude tedy nutné již dbát na místní příslušnost k vašemu bydlišti.


 Informace o prodlužování.

                     Při prodlužování testací je nutné vyfotit :

                    -předobok

                    -zadobok  (dle vzoru v žádosti :dvoulist s neutrálním pozadím)

                    -vin - ražba , štítek

                    -sken TP-OTP nově RV-ORV / týká se vozidel na bílo-černých značkách /

                    -motorový prostor

                    -číslo motoru

                    -stav tachometru

                    -interier, přední sedačky (bez potahů)

  - nutno dodat žádost o provedení testování historického vozidla (dvoulist s foto)

  - nutno dodat průkaz historického vozidla (zelená knížka) a ORV

  - poplatek na číslo účtu 115-1664490297/0100 (do poznámky uvést příjmení + vozidlo)


Informace o novém testování.

    Vozidlo k pvrotnímu testování je nutno předvést klubové komisi v čistém stavu. Klub provede prohlídku na     historickou původnost a pořídí fotografie nutné do registru historických vozidel potřebných k testaci. Místo     prohlídky určí klub po dohodě s majitelem.

                    -předobok

                    -zadobok  (dle vzoru v žádosti :dvoulist s neutrálním pozadím)

                    -vin - ražba , štítek

                    -sken TP-OTP nově RV-ORV / týká se vozidel na bílo-černých značkách /

                    -motorový prostor

                    -číslo motoru

                    -stav tachometru

                    -interier, přední sedačky (bez potahů)

  - nutno dodat žádost o provedení testování historického vozidla vyplněnou majitelem

  - poplatek na číslo účtu 115-1664490297/0100 (do poznámky uvést příjmení + vozidlo)


Žádost o testování a Průkaz historického vozidla, slouží výhradně k identifikačním účelům, není zárukou pravosti vozidla a nesmí být použity k obchodním účelům ani k prokazování historie vozidla.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  

Případné dotazy rádi zodpovíme na tel : Jolana Šilarová   602 52 44 51

                                                                                                                                     Radek Grulich    602 52 44 52

za 1.dámský klub zdraví      JOLANA A TÝM......


Provádíme testování na odpočet ekologické daně (šrotovné).