Klubová testace

Klubová testace

Postup pro přihlášení se ke klubové testaci je následující:

  • vlastník historického vozidla po dohodě s klubovou testační komisí přihlásí vozidlo v čistém stavu v dohodnutém termínu na určené místo k provedení testace

  • vozidlo musí splňovat kodex pro testování historických vozidel, zachovaná původnost dle výrobce

  • vlastník historického vozidla předloží při testaci vyplněnou žádost(formulář ke stáhnutí č.2), doklady k vozidlu, případně další historickou dokumentaci k vozidlu

  • stáří vozidla musí být minimálně 30 let


Klubová testace se provádí u vozidel, která mají platný technický průkaz!