Krajská testace

Krajská testace

Postup pro přihlášení se ke krajské testaci je následující:

  • musí být provedena klubová testace, která nesmí být starší než 30 kalendářních dnů

  • vozidlo musí splňovat kodex pro testování historických vozidel, zachovaná původnost dle výrobce

  • vlastník historického vozidla předloží při testaci vyplněné formuláře č.1 (nesmí být starší než 1 měsíc) č.2 , doklady k vozidlu (smlouva o koupi vozidla, zahraniční technický průkaz apod.)

  • stáří vozidla musí být minimálně 30 let

  • po zaregistrování vozidla na dopravním úřadě je bezpodmínečně nutné nahlásit číslo průkazu historického vozidla a registrační značku a to na tel. čísle 602 524 451, nebo na emailu [email protected]